Facebook LinkedIn RSS

Loading Quotes...

Petent 2.0 to konferencja poświęcona drodze do nowoczesnej i sprawnej obsługi interesantów w urzędzie. To antycypacja trendu modernizacji urzędów i czynienia ich bardziej przyjaznymi dla ludzi, a jednocześnie osiągania efektywności poprzez wykorzystanie różnych zdalnych kanałów dostępu, w tym także wdrażania w warunkach instytucji publicznych sprawdzonych rozwiązań Contact i Call Center.

petent20_dlaczego_warto

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KONFERENCJI

  • Interesujący program celnie adresujący obecne wyzwania i potrzeby środowiska profesjonalistów odpowiedzialnych za obsługę interesantów w urzędach
  • Dobrze dobrana tematyka, wiele inspiracji i ciekawych przykładów
  • Nowe, efektywne formy networkingu pozwalające na skuteczniejszą integrację środowiska profesjonalistów i wzajemne poznanie uczestników konferencji
petent20_rada_programowa

RADA PROGRAMOWA

W Polsce swoje Contact Center posiada dopiero kilka miast i instytucji centralnych – w przygotowaniach do konferencji zaangażowani będą w możliwie dużym stopniu przedstawiciele wszystkich tych wiodących urzędów. Przewodniczącym Rady Programowej jest Konrad Zawadzki, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Poznańskiego Urzędu Miasta. Do współpracy merytorycznej i konstrukcji programowej zaprosiliśmy szefów takich centrów z innych miast.

 

petent20_raport

RAPORT

Przygotowaniom do konferencji towarzyszyć będzie publikacja nowego, specjalnego raportu.

Będzie on zawierać wybrane studia przypadków z praktyki działalności urzędów w Polsce w obszarze Customer Care i Contact Center. Przedstawimy także interesujące materiały, prezentujące tematykę konferencji.

Pobierz raport z poprzedniej edycji konferencji w 2014 roku:

ORGANIZATOR

Organizator Evention

PATRONI HONOROWI

Patronat honorowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Poznań
Prezydent Łodzi

PARTNERZY GENERALNI

Partner Generalny CISCO
Partner Generalny SEVENET

PARTNER STRATEGICZNY

Partner Strategiczny ORANGE

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONI

publiczni.pl
Wspólnota

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.