Facebook LinkedIn RSS

Jest to jedyna taka konferencja w Polsce – o tak konkretnie określonej tematyce i formacie dedykowanym specjalnie dla menedżerów sektora publicznego odpowiedzialnych za obszar wielokanałowej obsługi klienta

 

Petent 2.0 to konferencja poświęcona drodze do nowoczesnej i sprawnej obsługi klienta w urzędzie. To antycypacja trendu modernizacji urzędów i czynienia ich bardziej przyjaznymi dla ludzi, a jednocześnie osiągania efektywności poprzez wykorzystanie różnych zdalnych i bezpośrednich kanałów dostępu, w tym także wdrażania w warunkach instytucji publicznych sprawdzonych rozwiązań Contact i Call Center oraz systemów CRM. To już trzecia edycja tej konferencji – dwie poprzednie dowiodły, że, po pierwsze, tematyka tego spotkania jest ważna i na czasie, bo to obszar szybkiego rozwoju w jednostkach administracji publicznej, a po drugie, że w Polsce mamy duże i dynamiczne środowisko menadżerów odpowiedzialnych za obszar obsługi klienta w urzędzie.

Konferencja realizowana jako projekt dwudniowy, ale w zakresie 24 godzin – zaczynamy pierwszego dnia o godz. 16, kończymy drugiego dnia przed godz. 16. Pozwoli to na:

 • Uzyskanie dodatkowego czasu na networking i bezpośredni kontakt z uczestnikami
 • Komfort dojazdu i powrotu uczestników z różnych miast Polski
 • Realizację integracyjnej imprezy wieczornej pierwszego dnia
 • Dobre przygotowanie podsumowania sesji roundtables

bigdatatech_left_www

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KONFERENCJI

 • Interesujący program celnie adresujący obecne wyzwania i potrzeby środowiska profesjonalistów odpowiedzialnych za obsługę klienta w urzędach
 • Dobrze dobrana tematyka, wiele inspiracji i ciekawych przykładów
 • Nowe, efektywne formy networkingu pozwalające na skuteczniejszą integrację środowiska profesjonalistów i wzajemne poznanie uczestników konferencji


petent20_rada_programowa

RADA PROGRAMOWA

W Polsce swoje Contact Center posiada dopiero kilka miast i instytucji centralnych – w przygotowaniach do konferencji zaangażowani będą w możliwie dużym stopniu przedstawiciele wszystkich tych wiodących urzędów. Przewodniczącym Rady Programowej jest Konrad Zawadzki, Dyrektor Biura POZnan*KONTAKT w Urzędzie Miasta Poznania. Do współpracy merytorycznej i konstrukcji programowej zaprosiliśmy szefów takich centrów z innych miast.

bigdatatech_right_www

KOGO SPOTKASZ NA KONFERENCJI

Uczestnikami konferencji są osoby na stanowiskach kierowniczych z administracji centralnej i samorządowej – odpowiedzialne bezpośrednio i pośrednio za obsługę klienta w urzędzie i organizację pracy urzędu w tym zakresie. W ubiegłym roku konferencja zgromadziło ponad 150 uczestników.

bigdatatech_right_www

Profil uczestnika konferencji Petent 2.0 w 2015 roku w Poznaniu

LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

REFERENCJE

CO NOWEGO W EDYCJI 2016

 • Program

  Zapewniamy liczne grono praktyków i prelegentów, którzy mogą ze swojej codziennej pracy zawodowej podzielić się swoimi doświadczeniami.

 • Wzbogacone ścieżki tematyczne

  W tym roku chcemy spojrzeć szerzej na kontekst obsługi klienta w urzędzie, tak by pokazać, że sprawne funkcjonowanie wielokanałowego front-endu wymaga odpowiedniej organizacji strony procesowej i zaplecza – back-endu w urzędzie i odpowiedniej integracji systemów i informacji.

 • Dyskusje przy okrągłych stołach wraz z sesją podsumowującą

  Planujemy ponowną realizację (w rozszerzonej formule – wraz z sesją podsumowującą) sesji równoległych dyskusji roundtables, jako odpowiedź na potrzeby uczestników i partnerów konferencji w zakresie wymiany doświadczeń i budowy relacji.

PATRON HONOROWY

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

MECENASI

WSPÓŁPRACA

PATRONI

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.