Mikroskop elektronowy

2021-05-25

Jakie rodzaje mikroskopów elektronowych znajdują się w użyciu?

Mikroskopy elektronowe to urządzenia, które pozwalają na wykonywanie wyjątkowo dokładnego obrazowania z wykorzystaniem wiązki elektronów.

Do kategorii jak mikroskopy elektronowe zaliczają się ich różne rodzaje, w tym:

- SEM, czyli mikroskop elektronowy skaningowy

- elektronowy mikroskop transmisyjny

- mikroskop jonowy

W ramach powyższych typów mikroskopów stosowane są także rożne techniki i metody badawcze, które pozwalają na uzyskanie innych efektów obrazowania. Tego typu mikroskopy są wykorzystywane obecnie do prowadzenia pomiarów w różnych obszarach nauki i gospodarki.