obsługa prawna związków zawodowych

2021-04-02

Kto obsługuje związki zawodowe w zakresie prawa?

Na temat związkowych zawodowych można mieć różne opinie. Z założenia celem tych instytucji jest obrona praw pracowników. Ma to duże znaczenie w dużych firmach zatrudniających kilkaset osób. Ktoś w końcu musi patrzeć pracodawcy na ręce. W kompetencjach kancelarii leży pełna obsługa prawna związków zawodowych. Związkowy zajmują się rozeznaniem w potrzebach i problemach pracowników, natomiast rolą prawników jest znalezienie wyjścia z sytuacji. Obie strony powinny ze sobą ściśle współpracować, żeby osiągnąć efekty.