2019-10-12

Pracownicy laboratorium czystości technicznej powinni być odpowiednio przeszkoleni, a samo pomieszczenie przystosowane do prowadzenia w nim badań z użyciem groźnych dla zdrowia chemikaliów i/lub mikroorganizmów

Laboratorium wyposażone jest także w panele operatorskie HMI oraz oprogramowanie klasy SCADA umożliwiające prowadzenie szkoleń dotyczących nowoczesnych systemów wizualizacji. Laboratorium Naturella uzyskało certyfikat naturalności, przyznawany przez światową organizację Ecocert. Efektywność naszych usług zawsze potwierdzamy kontrolą klas czystości oleju. Pracownicy laboratorium czystości technicznej http://laboratorium-pik.pl/czystosc-techniczna/ powinni być odpowiednio przeszkoleni, a samo pomieszczenie przystosowane do prowadzenia w nim badań z użyciem groźnych dla zdrowia chemikaliów i/lub mikroorganizmów. Obok linii kosmetyków stworzono gamę produktów do utrzymania czystości OnlyEco. Podstawą wyposażenia każdego laboratorium data recovery powinna być komora bezpyłowa (komora laminarna), wyposażona w filtry zapewniające wysoki poziom czystości powietrza. Z opublikowanych przez Boruta-Zachem informacji wynika, że szacowana wartość polskiego rynku kosmetyków naturalnych wynosi około 230 mln zł, natomiast rynku środków czystości. Ponadto dysponujemy własnym laboratorium technologicznym i chemicznym. Laboratorium Naturella tworzy kosmetyki oraz środki czystości na bazie surowców naturalnych. Uzyskiwane i potwierdzone na bieżąco parametry klas czystości eksploatowanych układów olejowych poprzez nasze laboratoryjne służby kontroli w pełni nas satysfakcjonują. - Pomieszczenie laboratorium powinno posiadać wymagane wyposażenie i źródła zasilania niezbędne do wykonywania badań. Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium czujników przemysłowych, gdzie kursanci mają możliwość zapoznania się oraz uruchomienia czujników i monitorów przemysłowych różnych firm. Nowa linia kosmetyków i środków czystości powstała w zakładzie Boruty-Zachem w Bydgoszczy. Przeprowadzane okresowo badania czystości olejów w układach olejowych turbin potwierdzają wysoką skuteczność zastosowanych materiałów filtracyjnych i urządzeń firmy. Nieustannie podnosimy kwalifikacje kadry technicznej poprzez regularne szkolenia w serwisach producentów sprzętu laboratoryjnego, dzięki czemu zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę serwisową. Zapewne wyposażenie domowego laboratorium w odczynniki jest najtrudniejszą, po zdobyciu odpowiedniego szkła, sprawą - przynajmniej dla laika. - Jeśli jest to uzasadnione laboratorium powinno mieć udokumentowaną procedurę utrzymania w czystości środowiska pomieszczeń badawczych. Mimo to, w naszym kraju nie przeprowadza się efektywnych badań czystości spalin. Wyposażenie laboratorium stanowi również zestaw wielu gotowych produktów z tworzy sztucznych – element tapicerek samochodowych, obudowy, łożyska z tworzyw, przeguby przemysłowe, lampy samochodowe.